1B獎項

1B is the best!!!

話劇比賽

在《廿四孝故事》話劇比賽奪得

最佳合作
最佳道具及服裝
最佳演員(郭頤)

(這足以證明我地1B係有實力,唔係浪得虛名嫁~)

 

清潔比賽(上學期)
10月份的課室清潔比賽∼∼∼榮獲冠軍!
11月份的課室清潔比賽∼∼∼榮獲冠軍!!
12月份的課室清潔比賽∼∼∼榮獲冠軍!!!
上學期的課室清潔比賽∼∼∼榮獲總冠軍!!!!

(四連冠,真係好哂利ar~)

 

陸運會(13-11-2003)
Inter-class F.1 Girls 4×100 m Relay∼榮獲季軍!!

 

Inter-class F.1 Boys 4×100 m Relay榮獲季軍!!